Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Człowiek jest istotą opowiadającą, a nie słuchającą. Czy gdy w towarzystwie ktoś opowiada, wszyscy pozostali słuchają? Nie, oni czekają na moment, by móc wejść ze swoją opowieścią. Człowiek musi opowiedzieć siebie. Być może najbardziej tragiczny jest człowiek, który by siebie nie opowiedział. A takich bezimiennych ludzi bez opowieści są miliony.
— Wiesław Myśliwski, „Gra z czasem”, Tygodnik Powszechny 41/2013
Reposted fromlifeless lifeless
4300 2730 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viaoddsoul oddsoul
4764 b157 420
Reposted fromvitek vitek viamonsoup monsoup
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viainpassing inpassing
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viaoddsoul oddsoul
9376 0777 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamefir mefir
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viamolloved molloved
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viabadblood badblood
2420 2c9b 420
Reposted fromsiseniorita siseniorita viajeszczenie jeszczenie
A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję...
— z
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajeszczenie jeszczenie
Było by cudownie gdyby można było wymazać sobie chodź część tych okropnych wspomnień. 
— życie było by łatwiejsze ;)
Reposted fromshedevil shedevil viajeszczenie jeszczenie
Każda miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.
— Julia Roberts
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vialovemeplease lovemeplease
1470 4c71 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxoxou xoxou
4326 78db 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacinnamongirl cinnamongirl
0812 b6ab 420
9861 4ac9 420
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaxoxou xoxou

Dziś piję za Ciebie, za Twój uśmiech i nic nieznaczące spojrzenia.

Reposted fromapatyczna apatyczna viazupson zupson
2520 b083 420
Reposted fromusual usual viamefir mefir
1836 7e9c 420
Reposted fromnyaako nyaako viaoddsoul oddsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl